Tuesday, January 8, 2013

வெண்மணி ஆவணப்பட வெளியீட்டு விழா 08


video


 வெண்மணி மக்களோடு களத்தில் நின்ற , மதிப்பிற்குரிய அன்புத் தோழர் ஜி . வீரைய்யனின் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்த வாழ்த்துரை

No comments: