Saturday, December 3, 2011

அழைப்பிதழ்

வணக்கம் . 
அன்புடையீர் !

முன்னரே , குறிப்பிட்ட வண்ணம் இத்துடன் அழைப்பிதழை ,
சமர்ப்பிக்கிறோம் .

விழாவில் , பங்கேற்றுச் சிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம் .

என்றும் மாறாத அன்புடன் ,

பாரதி கிருஷ்ணகுமார்